16194924_105737833271701_7175538774297869869_n

Danh sách hội đồng nhà trường MN Cẩm Sơn

CƠ CẤU TỔ CHỨC, DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL TRƯỜNG MẦM NON CẨM SƠN – CẨM XUYÊN – HÀ TĨNH Email: mncamson.cx@gmail.com LÃNH ĐẠO 1 Đặng Quốc Hiền Sinh ngày: 03/02/1970 Quê quán: Cẩm Lạc -Cẩm Xuyên TĐCM, NV: ĐHSP Toán Thạc sỹ QLGD, cao cấp LLCT Điện…