Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Cẩm Sơn - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh
Điện thoại di động: 0964.971.345
 • Thiều Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn - Chủ Tịch Công Đoàn
  • Điện thoại:
   0964.971.345
  • Email:
   yenmncamson@gmail.com
 • Nguyễn Thị Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0981519591
  • Email:
   nguyendao1966@gmail.com
 • Lê Thị Khương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   01669696168